Sign in

Product Designer

Interaction with people and other people is the basis of doing a social activity. In line with the constraints that came with the pandemic process, the experience of the most natural actions of people had to change. Of course, the event sector was also affected by this change, and concepts such as face-to-face meetings, close contact, crowded communities, closed areas were the most affected by this change.

With the organizers bringing the events to the online experience, companies that develop digital solutions in this sector also had to add products to their product sets that allow them to experience virtual…


Goodsted — is one of the latest customers that I gave remotely consulting. Their HQ in London, England so that’s why I worked with them for 4 months remotely. When I joined Goodsted, they were preparing for the beta process.

We did a lot of meeting & testing with our potential users, regarding results improved our product. I also worked on the UI side of things. Their developers were also in the Izmir, Turkey so we had a chance to work together.

The Challenge

The large marketing site needed intensive information re-architecture and content strategy, including defining target audience personas and user…


Formingle — is one of my latest freelance works that will live in Norway, Sweden, Finland in a few months. The customer wanted to mix the 2 biggest features from different social product types in one application.

Regarding the potential market that Formingle aiming, I tried to create trendy design language related to these countries.

Once the customer came to me, there were too many unorganized thoughts and the customer also wants to solve & think about these thoughts with me. We scheduled too many meetings and rid some of the features, add some of them, etc.


Veriler ile ilgili yazdığım bir önceki yazıda, verilerin öneminden ziyade onları nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda kısa bir girizgah yaptım. Bu yazıda ise onların gösterim süreçlerini ele alacağız.

Biz Socio’da şu an müşterilerimiz(organizatörler) için onların son kullanıcıları(katılımcılar)’ına ait istatistikleri görüntüleyebilecekleri ve çıkarımlar yapabilecekleri gösterge panelini inşa etme üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 2 aydır süre gelen research sürecimizi yakın zamanda tamamladık. Sayfa düzenlerini oluşturmaya başladığımız bu günlerde bu 2 aylık süreci sizinle paylaşmak istedim.

Rakip Analizi

Rakiplerinizin ne yaptığını, sorunlara nasıl yaklaştığını, neyi doğru neyi yanlış yaptığını araştırmak bir çok geliştirme sürecinde ve tasarımın her noktasında olduğu gibi bu konuda da pek tabii ilk aşamalardan…


Illustrasyon Melek Öztürk (https://dribbble.com/melekztu)

Her Kelime Önemlidir

Kullanıcıların, ürününüzle etkileşiminin her anı önemlidir. Ürününüzün arayüzündeki her kelime, yazılan her satır yazı ürününüzü başarılı veya başarısız olacak şekilde ayarlar. Kullanıcı arayüzünüzdeki kelimeler (UI), kullanıcılarınızın vermesi gereken kararları doğrudan etkiler. Bir kullanıcı deneyimi (UX) yazıcısının, bazen ürün yazarı olarak adlandırılan rolü, bir ürün veya yazılım parçasını kullanıcıya olumlu ve kolay bir deneyim sağlamaktır.

UX Yazımında Dark Patternler

Dark patternler, bir kullanıcıyı yapmak istemediği bir seçimi yapması için manipule etmek için özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzü kalıplarıdır. Ürününüzdeki kelimeler insanları başka türlü yapamayacakları eylemlerde bulunmaları konusunda yönlendirirse, kullanıcı deneyimi başarısız olur.

Kullanıcıyı Manipule Edecek Şekilde Yazmak Zorunda Değilsiniz

UX yazarları dilin açık, doğru ve yararlı olduğundan emin olmaktan sorumludur. Dilin kapsayıcı…


Öncelikle sorunun ne olduğunu tam olarak algılayalım. Örnek vermek gerekirse, kullanıcının yapmak istediği aksiyon (örn. silme, iptal etme, çıkış yapmak vb.) doğası gereği olumsuz bir anlam taşısa da; kullanıcımız bu bağlamda bu aksiyonu kendi iradesiyle yapmak istemiş olup, aslında onun tarafında olumlu bir sürece çevirmiştir. Yani kullanıcımız günün sonunda bu işlemi bilinçli olarak yapmak isteyip bu süreci kendisi başlatmıştır. Biz arabirim tasarımcıları için süreç tam olarak burada başlıyor. Tasarlayacağımız bu aksiyon modallarında alt başlık olmalı mı yoksa sadece başlık yeterli mi? iletişim dilimiz aksiyona yönlendirici mi olmalı caydırıcı mı olmalı? …


Yıllardan 2012 olsa gerek, Türkiye sunucusu açılmadan evvel EU-West sunucularında oynadığım League of Legends’in Türkiye sunucusu açıldı. Bir çok Türk oyuncu gibi ben de sunucuya dahil oldum. 1–2 sene kadar elektronik spor diye bir şeyin varlığından habersiz arkadaşlarımla oynadıktan sonra Big Plays Incorporated (Bundan sonra BPI olarak bahsedeceğim) adlı LOL kulübünün sosyal medyada bir ilanını gördüm. Oynadıkları profesyonel maçların Twitch kanalında spikerliğini yapacak birisini arıyorlardı. Başvurdum ve aslında uzun soluklu bir maceranın startını vermiş bulundum.

Twitch spikeri olarak başladığım BPI’da Akademi kadrosu için oyuncu seçmelerine katıldım ve Saldırı Gücü Taşıyıcısı rolüne seçildim.

Hiç tanımadığınız 5 insan ile gününüzün yarısından çoğunu…


https://icons8.com/ouch/style/karlsson

Let’s say, you have a task or a new product that need to be designed; The design process will begin with the arrival of a new feature that needs further development or improvement. These design tasks typically come from the Product team, the Customer Success team, or the Design team.

First, I would like to talk about the tasks assigned to the Design team before coming to the JIRA processes. Although, to me, a work without reason is not a need nor a problem.

If what we need is a feature, it is expected that the Development team within the…


Unsplash

Makro verilerden, mikro verilere kadar verinin her türlüsü 21. yüzyıldaki en değerli kaynaklardan birtanesi. Neredeyse tüm özel veya kamu kuruluşları, farklı değerler/yararlar elde edebilmek için, davranışları anlamak, tanımlamak ve etkilemek için veri toplar ve bunları işler.

Bugün, herhangi bir teknoloji şirketinin, pazarda yüzlerce olan rakiplerinden sıyrılabilmesi, ürünlerini doğru tasarlayabilmeleri için veri odaklı olmaları gerekmektedir. Ancak, pek çok zaman gerek elinizde veri olmayışından, gerek olan veriyi düzgün işleyememenizden ve haliyle kaynağı doğru kullanamayışınızdan başarılı sonuca ulaşayamayabilirsiniz.

Evet, verilere ihtiyacımız var. Bu bir ürün geliştirirken kararlarımızı ve süreçlerimizi yönlendirecek hammaddedir. …


https://icons8.com/ouch/style/karlsson

İhtiyacın veya sorunun belirlenmesi akabinde; yeni bir özellik, geliştirme veya iyileştirme gibi görevlerin tasarım ekibine gelmesiyle başlar sürecimiz. Gerek Product ekibinden, gerek kullanıcılarımız ile sürekli temas halinde olan Customer Success ekibinden, gerekse Tasarım ekibinin kendi içerisinden doğar bu görevler.

Tasarım ekibine atanan herhangi bir görevin (yeni bir özellik, geliştirme veya iyileştirme) JIRA süreçlerine düşmeden önce doğuş hikayesine değinmek isterim. Şayet, sebebi olmayan bir iş; ihtiyaç ve sorun değildir bana kalırsa.

Eğer ihtiyacımız olan şey bir özellik ise, şirket içerisinde ürünü geliştiren ekibin ortaya sunduğu bu geliştirmenin arkasını dolgun sebepler ile doldurması beklendiği haldir. …

Batuhan Karasakal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store