349 Following

Ordered by most recently followed

 • Netflix Technology Blog

  Netflix Technology Blog

  Learn more about how Netflix designs, builds, and operates our systems and engineering organizations

 • Zadiguzel

  Zadiguzel

 • Divyadivakarkotian

  Divyadivakarkotian

 • Muhammed Hilmi Koca

  Muhammed Hilmi Koca

  Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

 • Kağan Dağdeviren

  Kağan Dağdeviren

  Siyaset üzerine konuşmayı seviyorum, bu konuşmaların bazen yazıya dökülmesi gerekiyor. Bu yazıların ise paylaşılması gerektiği zaman burada yayınlıyorum.

 • Demet Şentürk

  Demet Şentürk

  Currently a UX Academy student at Designlab, Demet loves playing chess, skiing on green trails and running slow 5Ks.

 • Ceren Kababulut

  Ceren Kababulut

  Teknoloji iletişimi ve İletişim Sosyolojisi - UX Designer

 • neslihan gökçe

  neslihan gökçe

  UI & UX Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store